Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

tramp
Życie to nie proces odkrywania, lecz tworzenia i w tym tkwi najgłębszy jego sekret. Ty nie odkrywasz siebie, lecz siebie tworzysz. Na nowo. Trzeba więc, abyś dążył nie do ustalenia Kim Jesteś, lecz Kim Pragniesz Być.

June 23 2015

upload
Reposted fromcici525 cici525 viahormeza hormeza
tramp
tramp
5222 7bf2
2339 9d6a
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viahormeza hormeza
tramp

W związku trzeba iść na kompromisy, ale w miłości nigdy. Albo robisz to na sto procent, albo nie rób wcale. I nawet, jeśli długo już czekasz, pamiętaj – na najlepsze zawsze trzeba poczekać. Byle co może wziąć każdy. A Ty musisz wierzyć, że zasługujesz na więcej.

— wyrwanezkontekstu.pl
Reposted frompingwineq pingwineq viahormeza hormeza
tramp
1246 aa78 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viahormeza hormeza
tramp
6436 d0d5
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viahormeza hormeza
tramp
1363 43bf
Reposted fromfelicka felicka
tramp
-Co jest w życiu ważne? -Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Stasiuk (w rozmowie z Wodecką)
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viafelicka felicka

June 20 2015

tramp
Przypomniałam sobie nagle, co mówił szaman: że jeśli człowiek potrafi usłyszeć melodię wszechświata i ją powtórzyć, włączyć się do niej, to potrafi ten wszechświat odmienić, w każdej rzeczy, jaka do niego należy. 
— Beata Pawlikowska, Blondynka u szamana
Reposted fromfelicka felicka
tramp
W górach jest wszystko co kocham
Wszystkie wiersze są w bukach
Zawsze kiedy tam wracam
Biorą mnie klony za wnuka

Zawsze kiedy tam wracam
Siedzę na ławce z księżycem
I szumią brzóz kropidła
Dalekie miasta są niczem

Ja się tam urodziłem w piśmie
Ja wszystko górom zapisałem czarnym
Ja jeden znam tylko Synaj
Na lasce jałowca wsparty

I czerwień kalin jak cyrylica pisze
I na trombitach jesieni głosi bór
Że jedna jest tylko mądrość
Dzieło zdjęte z gór
— Jerzy Harasymowicz
Reposted fromcudoku cudoku viafelicka felicka
tramp
Dla tego, kto giętką i rześką myślą dotrzymuje kroku słońcu, dzień jest niekończącym się porankiem. Nieważne staja się wskazówki zegarów, postawy i obowiązki człowieka. Poranek zaczyna się wówczas, gdy ja się budzę, gdy we mnie budzi się brzask. Odzwyczajenie się od snu jest reformą moralną. Jak to się dzieje, ze ludzie marnie oceniają dzień bez drzemki? Wszakże nie są tak kiepskimi rachmistrzami. Gdyby nie zmorzyła ich senność, coś by w tym czasie zdziałali. Miliony ludzi zachowują dostateczną przytomność, aby wykonywać pracę fizyczną, lecz tylko jeden człowiek na milion może dokonać efektywnego wysiłku intelektualnego, jeden zaś na sto milionów zdolny jest żyć poezją albo boską strawą. Czuwać to znaczy żyć. Jeszcze nigdy nie spotkałem człowieka, który byłby całkiem rozbudzony. Jakżebym mógł spojrzeć mu w oczy?
Musimy się uczyć budzenia się na nowo i przytomnego  czuwania nie za pomocą środków mechanicznych, lecz przez  oczekiwanie świtu, który nie zapomina o nas, nawet wówczas gdy leżymy pogrążeni w najgłębszym śnie.
— Walden, czyli życie w lesie
Reposted fromepidemic epidemic viafelicka felicka
tramp
Zawsze pociąga mnie ta mała przestrzeń - człowiek...jeden człowiek. Tak naprawdę to w nim wszystko się dzieje.
— Swietlana Aleksijewicz, "Czasy secondhand"
Reposted from1923 1923 viafelicka felicka
3819 a50d
Reposted fromwestwood westwood viafelicka felicka
tramp
Ja cóż - włóczęga, niespokojny duch 
Ze mną można tylko 
Pójść na wrzosowisko 
I zapomnieć wszystko 
— Sted
Reposted fromrybasferyczna rybasferyczna viafelicka felicka

June 14 2015

tramp
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viafelicka felicka
tramp
9294 fbbd
Reposted fromsecalecornutuum secalecornutuum viafelicka felicka
tramp
Na pewno przynajmniej raz w życiu zdarzyło się wam siedzieć w pokoju pełnym ludzi, dzięki którym znów czuliście się wspaniale, przez samo to, że tam byliście, że na nich patrzyliście i ich słuchaliście - to była jedna z tych magicznych chwil.
— Charles Bukowski, „Zapiski starego świntucha”
Reposted fromwynne wynne viafelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl