Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6536 9ef8
Reposted fromursa-major ursa-major
3175 b34c
Reposted fromursa-major ursa-major
2440 1d54
Reposted fromursa-major ursa-major
3546 7b95
Reposted fromursa-major ursa-major
6135 e15c 500
Reposted fromxpetqa xpetqa viafelicka felicka
6054 0035 500

cabinporn:

Abandoned cabin near Ongudai, Altai Mountains, Russia

Submitted by Tim Sengstock

1628 e228
Reposted fromursa-major ursa-major viafelicka felicka
Jeśli udało Ci się uratować chociaż jedno życie, zmienić chociaż raz szlak biegu zdarzeń na lepszy, jeśli udało Ci się podnieść z bruku czyjeś serce, albo wnieść w czyjś świat coś dobrego, jeśli ofiarowałeś komuś, coś co pozwoliło mu na nowo uwierzyć – to myślę, że udało Ci się zrobić to, co w życiu najważniejsze. 
— Aleksandra Steć
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viafelicka felicka
2299 7b18
Reposted fromlucasthelocust lucasthelocust viafelicka felicka
4455 7203
Ewa Lipska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.

— Franz Kafka
Reposted fromevanescoo evanescoo viaMsChocolate MsChocolate
Miałaś tak kiedyś? Powinno być ci dobrze, powinno być wesoło i ciepło, i bezpiecznie. Powinno, ale nie jest, bo coś cię łamie od środka, łzy cisną się same do oczu, nie masz ochoty nic robić, uśmiech schował się gdzieś na samym dnie, a jedyne czego pragniesz, to zwinąć się w kłębek i trwać, chociaż nie ma żadnego powodu, byś tak się czuła. I jedyne o czym myślisz, to fakt, że jesteś nic niewarta. Nieidealna. Felerny egzemplarz. Że też tobie musiało się to przytrafić.
I zapominasz, że nie ma ludzi idealnych...
— Bo dziś niedziela.
Reposted fromfantazja fantazja viaMsChocolate MsChocolate
Chcę już być "u siebie", gdziekolwiek to jest.
— dobby.soup.
Reposted fromdobby dobby viaMsChocolate MsChocolate
I wtedy mi się przypomniało, dlaczego życie bez uczuć ma jednak zalety. Nie ma w sobie tego chaosu i wyczekiwania. I naprawdę w tej chwili chciałam to wszystko rzucić w cholerę. 
— senyia.soup.
Reposted fromSenyia Senyia viaMsChocolate MsChocolate
2268 7452
Za dobra jest. Nie rozumie, że wszyscy kłamią.
— Zygmunt Miłoszewski – "Ziarno prawdy"
Stoję teraz w jakimś chujowym punkcie swojego życia, w którym wszystko wydaje się czarne.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Złamane serce wcale nie uczy odporności. Uczy nas za to chronić swoją kruchość. Uczy nas strachu przed miłością. Podkreślając grubą czerwoną linią nasze błędy i porażki, drwi z naszej rozpaczy. Kiedy kończą mi się łzy, osuwam się na najbliższą ławkę i próbuję wziąć się w garść. W piersi czuję głęboki, wściekły ból i zastanawiam się, jak długo będę musiała z nim żyć.
— Leisa Rayven - "Złe serce"
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaMsChocolate MsChocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl