Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

tramp
1440 4917 500
Reposted fromhormeza hormeza viawildsisterhood wildsisterhood
tramp
1442 3cd8 500
Reposted fromhormeza hormeza viawildsisterhood wildsisterhood
tramp
1475 1847 500
Reposted fromhormeza hormeza viawildsisterhood wildsisterhood
tramp
Kobieta dzika postępuje niekonwencjonalnie zawsze wtedy, gdy ktoś chce ograniczyć jej ekspresję. Wtedy trzyma się tego, co pochodzi z jej wnętrza i nie wypiera się swojej natury. 
Sama daje sobie przestrzeń, której potrzebuje, by żyć
— Linda Jarosch, Anselm Grun "Królowa i dzika kobieta"
Reposted fromhormeza hormeza viawildsisterhood wildsisterhood
tramp
9243 a750 500
Reposted fromsiegmunda siegmunda viawildsisterhood wildsisterhood

August 13 2017

tramp
Właśnie dostałaś ten adres, więc oficjalnie mogę Tobie powiedzieć:
Witaj w moim świecie, Mała ;)
Kocham Cię. Wracaj już do mnie.
tramp
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński
tramp
1280 d08b
Reposted fromkotowate kotowate viafelicka felicka
tramp
Trzeba się podnieść i iść. Zawsze trzeba iść. Jak się nie ma gdzie iść, tym bardziej.
— Edward Stachura
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viafelicka felicka
tramp
9409 10e9 500
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viafelicka felicka
tramp
Życie jest dobre.
Podaj dalej.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafelicka felicka
tramp
tramp
0492 4789
Reposted fromnyaako nyaako viafelicka felicka
1776 376e 500

Medea (Pier Paolo Pasolini, 1969)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viafelicka felicka
3830 7c38 500
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viafelicka felicka
4818 8cb3
Reposted fromsunlight sunlight viafelicka felicka
tramp
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromlittlefool littlefool viafelicka felicka
tramp
3089 7202 500
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viafelicka felicka
tramp
7598 2225
Reposted fromkarahippie karahippie viafelicka felicka
tramp
0159 79e1
Reposted fromdusix dusix viafelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl