Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromshakeme shakeme viapeptodowicz peptodowicz
3782 7f4b 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover
Musimy dbać o tych, którzy są dla nas ważni i mają dobre serce. To powinna być jedna z życiowych zasad i niech diabeł kopnie w dupę tego, kto jej nie przestrzega.
— Jón Kalman Stefánsson
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianieobecnosc nieobecnosc
8081 a354 500
sprawy, które bolą
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viahormeza hormeza
1697 eb7c 500
Reposted fromall-about-kate all-about-kate viahormeza hormeza
0202 4816 500
Reposted frombrumous brumous viahormeza hormeza
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viahormeza hormeza
3969 5fa7
Reposted fromipo ipo viahormeza hormeza
3110 3b62
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viahormeza hormeza
Przez życie trzeba przejść z godnym przymrużeniem oka, dając tym samym świadectwo nieznanemu stwórcy, że poznaliśmy się na kapitalnym żarcie, jaki uczynił, powołując nas na ten świat.
— S.J. Lec
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viahormeza hormeza
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahormeza hormeza
6146 0a75 500
Reposted frombrumous brumous viahormeza hormeza
5190 82ce
Reposted from777727772 777727772 viahormeza hormeza
3111 c106 500
Reposted fromzoou zoou viahormeza hormeza
0798 cb4a
Reposted from777727772 777727772 viahormeza hormeza

Jakie to dziwne być świadomym swojego zepsucia psychicznego

Reposted fromshitsuri shitsuri viahormeza hormeza
4513 1152 500
Reposted fromdontexpecttofeel dontexpecttofeel viahormeza hormeza
- Jestem fanatyczką dotyku. Narkomanką zmysłów. Pośród zapachów, odczuć i smaków szukam idealnego połączenia, jedności, magii. Wyciągam dłonie i szukam, w lunatycznym transie – choć oczy mam szeroko otwarte. Zmysły wyostrzone.
Pojawiasz się w świetle, tam, gdzie cię nie czekam. Tam, gdzie najmniej ciebie się spodziewam.
A więc bądź. Uwiedź mnie. Niech to poczuję.
— Myślenie jest erotyczne - Obrazki - cz.1.
Reposted fromimaybebad imaybebad viahormeza hormeza
7976 cd2c
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl